Quell'anno a scuola

Libri Moderni

Wolff, Tobias

Quell'anno a scuola / Tobias Wolff ; traduzione di Alessandra Montrucchio

Torino : Einaudi, 2005

Einaudi stile libero. - Einaudi