Storia catastrofica di te e di me

Libri Moderni

Rothenberg, Jess

Storia catastrofica di te e di me / Jess Rothenberg ; traduzione di Stefania Di Mella

Torino : Einaudi, 2012

Einaudi. Stile Libero Big